4Some nieuws en klanten

Bekijk hier onze nieuwsupdates, referenties, kennisartikelen en blogs.

PARC SANDUR (CENTER PARCS) EMMEN

PARC SANDUR (CENTER PARCS) EMMEN

Opdrachtgever

Aandeelhouders, Vereniging Van Eigenaren ‘Parc Sandur’

Gebruiker

Medewerkers en bezoekers van vakantiepark Center Parcs ‘Parc Sandur’ in Emmen

Status

In uitvoering

De vraag

In september 2021 is 4Some door de aandeelhouders van ‘Parc Center Sandur’ gevraagd om mee te denken over een acuut vervangingsvraagstuk. De oude gasgestookte installatie van het park begon uitval te vertonen en moest snel vervangen worden. Er lagen al adviezen voor de volledige vervanging door duurzamere (warmtepomp)installaties, echter hadden deze lange doorlooptijden en vroegen ze om enorme investeringen met terugverdientijden van soms wel 20 á 30 jaar. Hoge kosten die niet waren voorzien en derhalve niet gebudgetteerd waren. 4Some werd daarom gevraagd te helpen een advies uit te brengen dat beter zou passen bij de huidige situatie, rekening houdend met de eisen en wensen voor de korte en langere termijn. De belangrijkste pijlers hierbij: comfort, bedrijfszekerheid, duurzaamheid en kosten efficiëntie met een terugverdientijd van < 7 jaar.

Het advies

4Some acteerde bij deze opdrachtgever nog niet als installateur. Aangezien wij graag technisch beheer voor de lange termijn uitvoeren, richtte het advies zich op zowel het revitaliseren van de installaties als het beheren hiervan. Desgewenst in samenwerking met bestaande partners.

Uitgangspunten voor het advies waren natuurlijk duurzaamheid, maar het was ons ook duidelijk dat er snel geschakeld moet worden om de bedrijfszekerheid te kunnen garanderen én dat de kosten beheersbaar moesten blijven. We adviseren de opdrachtgever daarom een aanpak in drie fases. De eerste twee fases zijn hierbij vooral gericht op het terugbrengen van de bedrijfszekerheid door de nodige installaties te vervangen en centraliseren. De besparingen die met deze nieuwe installaties gerealiseerd worden, kunnen vervolgens in een derde fase ingezet worden voor verdere verduurzaming. wij lichten het advies voor de verschillende fases graag toe.

Fase 1 – Vervangen en centraliseren van 4 losse warmteopwekking systemen

De originele opstelling omvat vijf warmteopwekking systemen voor de verschillende delen in het park: sport, horeca, plaza, horeca algemeen en market place. Met uitzondering van het sport gedeelte vertonen de andere installaties al gedeeltelijke uitval. Voor deze installaties adviseren we terug te gaan naar één centrale opwekking en alvast leidingen aan te brengen voor warmtetransport. De centrale opwekking zal bestaan uit een compacte modulerende cascadeopstelling met hoog rendement ketels. Deze leveren al direct een flinke besparing op als het gaat om gasgebruik (tot 24%) en lenen zich goed lenen voor verdere verduurzaming, bijvoorbeeld in combinatie met warmtepompen. De investering die voor deze opstelling nodig is, is vele malen lager dan een voorstel met warmtepompen. Daarnaast worden ook de exploitatiekosten verlaagd omdat men teruggaat van vier losse naar één centrale opwekking.

20210628-131036-cropped.jpg

Voormalige warmteopwekking voor de horeca en plaza in het park

Fase 2 - Vervanging warmteopwekking sport sectie

De huidige verbeterd rendement ketel voor het sportgedeelte, volstaat momenteel niet qua vermogen. Hierdoor wordt het gewenste comfortniveau niet altijd behaald. We adviseren de huidige opwekking op termijn te gaan splitsen. Hierbij zullen we op korte termijn de verbeterd rendement ketel door een hoog rendement cascade opstelling vervangen. Daarnaast adviseren we te gaan werken met een losse, duurzame, oplossing voor de zwembaden (fase 3). Dit zijn namelijk installatieonderdelen die zich goed lenen voor verduurzaming in de vorm van warmtepompen in combinatie met PV- of PVT-panelen.

Fase 3 – Uitbreiding met warmtepomp voor zwembaden

De laatste fase in het advies bestaat uit een uitbreiding met een losse warmtepomp voor de zwembaden. Omdat bij deze processen met lagere temperaturen gewerkt kan worden, is dit systeem zeer rendabel te maken.

De aanpak en status

Het advies van 4Some is positief ontvangen door de betrokken partijen en is momenteel in uitvoering. Een overzicht van de status tot op heden.

Fase 1 en 2 afgerond

Gezien de urgentie van het vraagstuk is fase 1 van het advies nog in Q4 2021 gerealiseerd. Fase 2 is in Q1 2022 afgerond. Hiermee zijn in korte tijd de comfort en de bedrijfszekerheid weer geborgd en wordt er direct bespaard op verbruik en exploitatiekosten.

img-9302-lr.jpg

Nieuwe modulerende cascade opstelling met HR-ketels en leidingen voor toekomstig warmtetransport

Fase 3 in ontwikkeling

Op dit moment wordt het plan voor fase 3 verder uitgewerkt. 4Some adviseert hierin voor de zwembaden te gaan werken met modulaire warmtepompen in combinatie met PVT-panelen. Deze combinatie zorgt voor een nog hoger rendement en een significante gasbesparing. Door de flinke subsidie van dit installatieconcept is er sprake van een terugverdientijd van circa 7 jaar.

Extra aanbeveling: vervanging gebouwbeheersysteem

Aansluitend op het initiële advies, heeft 4Some een voorstel uitgebracht voor de vervanging van het gebouwbeheersysteem. De huidige systemen zijn namelijk End of Life en betrouwbare data is van groot belang bij het beheren van de systemen en het verder verbeteren van het rendement.

Toekomstvisie

Tenslotte heeft 4Some naast de kortetermijndoelstellingen een toekomstvisie uitgewerkt voor de komende 5 jaar. Het doel is de technische installaties bij Parc Sandur stapsgewijs verder te gaan verduurzamen, onder meer door de inzet van meer warmtepompen. Wij kijken er naar uit om deze toekomstvisie samen met Parc Sandur te gaan realiseren.

Heeft u vragen over deze samenwerking? Neem dan gerust contact met ons op. 

 

Behoefte aan ontzorging van
uw technische installaties?

Neem contact met ons op