Specialismen 4Some technisch beheer

 

voorbeelden-uitsnedes-2e-shoot-4-some-3-mb-1-van-1-9-lichter.jpg

In-house specialisten

4Some richt zich volledig op beheer en onderhoud van en aanpassingen aan gebouwgebonden installaties. We installeren in bestaande gebouwen en bewust niet in nieuwbouwprojecten. Hierdoor kunnen we onafhankelijk en eerlijk adviseren over onderhoud, vervangingen, investeringen en aanpassingen. In onze visie zijn technisch beheer en onderhoud zo specifiek dat we enkel als gespecialiseerd bedrijf hierin de beste kunnen zijn. Met in-house specialisten op zeven vakgebieden, zijn we uniek in Nederland.

Onze specialismen

brandtechniek.svg

Warmtetechniek

Onze specialist warmtetechniek weet alles van stookinstallaties. De SCIOS-certificering (scope 1, 2 en 7) onderstreept deze kennis. In onze adviezen over optimalisatie worden (onderhouds- en operationele) kosten en uitstootwaardes (CO2, NOx) uiteraard meegenomen. Wij verzorgen en borgen de gehele certificering van uw stookinstallatie.

koeltechniek.svg

Meet- en regeltechniek

Meet- en regeltechniek is een vak apart. Onze specialisten inspecteren en analyseren het dynamische gedrag van uw technische installaties en stellen bij waar nodig − via het Gebouwenbeheersysteem. Dit doen wij onder andere door op gezette tijden op afstand te monitoren. Vanuit een langetermijnvisie sturen we op optimaal rendement en minimale (energie)kosten.

snow.svg

Koudetechniek

Bijna elke gebouw heeft koudetechniek. Dat kan in de vorm van een koelmachine, een WKO-systeem (warmte- en koudeopslag) of gekoppelde kleinere units. Met de kennis en kunde van onze specialisten koudetechniek beschikt 4Some over alle vereiste certificeringen en normeringen, waaronder F-gassen/BRL en EPDB I en II.

electrotechniek.svg

Periodieke inspectie elektrische installaties

De SCIOS scope 8 certificering, voor het mogen uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties, is gebaseerd op de norm NEN 3140. Deze norm is onderdeel van de Arbowet en van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning. Onze gecertificeerde inspecteurs bewaken voor u de frequentie van de geëiste inspectie door middel van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en stellen de benodigde certificaten en rapporten op. U bent verzekerd van een goed geïnspecteerde installatie conform de wet- en regelgeving.

klimaattechniek.svg

Klimaattechniek

Of een gebouw een aangenaam binnenklimaat heeft, hangt onder andere af van de oppervlakte, de isolerende werking en het aantal gebruikers. Een goed ingeregelde klimaatinstallatie zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen in een gebouw. Onze specialisten hebben kennis van (nagenoeg) alle gangbare klimaatbeheersingssystemen en kunnen installaties nameten en zo nodig opnieuw inregelen, bijvoorbeeld na een verbouwing.

inspectie.svg

NEN 2767-inspectie

De NEN 2767-standaard behelst de conditiemeting (fysieke kwaliteit) van gebouwen, terreinen en installaties. Onze gecertificeerde inspecteurs stellen eventuele gebreken en mogelijke gevolgen vast. Op basis van de NEN 2767-standaard worden conditiescores vastgesteld en onderbouwd, conform de methodieken NEN2767-1 en NEN2767-2. Met inzicht in de onderhoudskosten en de mogelijke risico's, kunt u als eigenaar of beheerder bepalen op welke condities u uw installatie wilt behouden.

bodemenergie.svg

Bodemenergiesystemen

Bodemenergiesystemen worden steeds meer toegepast. 4Some is gecertificeerd voor de deelgebieden 00 en 21 van de beoordelingsrichtlijn 6000. Dit houdt in dat onze specialisten het beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen, het gebouwzijdige deel van het systeem, zelfstandig mogen uitvoeren.

 

Behoefte aan ontzorging van
uw technische installaties?

Werkvelden Over 4Some