4Some nieuws en klanten

Bekijk hier onze nieuwsupdates, referenties, kennisartikelen en blogs.

INNOVATIE IN LUCHTBEHANDELING

INNOVATIE IN LUCHTBEHANDELING

Als 4Some vinden we het belangrijk dat de gebruikers van de gebouwen die wij beheren comfortabel en veilig kunnen werken en leven. Duurzaamheid en respect voor milieu en klimaat zijn hierbij belangrijke waarden. Innovaties op dit gebied omarmen we graag, daarom werkten we afgelopen jaar mee aan een pilot op het gebied van innovatieve luchtbehandeling. Geïnitieerd door Hans Staal, technisch verantwoordelijk namens CBRE Investment Management en Jo Pannecouke, CEO van TakeAir, werd het Nieuw Amsterdam Gebouw aan de Hoekenrode in Amsterdam omgedoopt tot pilot case. Een kijkje achter de schermen van dit bijzondere project.

Natuurlijker binnenklimaat door de inzet van biotechnologie

Al sinds 2016 doet TakeAir biotechnologisch onderzoek naar het verbeteren van luchtkwaliteit binnen gebouwen in stedelijke gebieden. Inmiddels biedt het bedrijf een innovatieve luchtbehandelingstechniek voor een uitgebalanceerd en natuurlijker binnenklimaat met behulp van o.a. goede micro-organismen en een speciale filtertechniek. Interessant voor bijvoorbeeld kantooromgevingen aangezien wetenschappelijk onderzoek aantoont dat een hogere luchtkwaliteit in directe relatie staat tot een betere focus en productiviteit. TakeAir claimt daarnaast dat haar techniek ook nog eens minder energie verbruikt. Duurzame lucht dus.

4some-2023-artikel-takeair.jpg

Jo Pannecouke TakeAir, Hans Staal CBRE en Ivo Fledderus 4Some

Early adapters

Hans Staal van CBRE Investment Management is een van de ‘early adapters’ die gelooft in de visie en technologie van TakeAir. Hans: ‘Het product van TakeAir sluit aan bij onze ESG-doelen en onze visie om te zorgen voor gebouwen die niet alleen ‘paris proof’ zijn, maar ook een veilige en prettige werk- en leefomgeving bieden aan onze huurders. Onderzoek wijst al langere tijd uit dat schone buitenlucht positief werkt op het welzijn en de productiviteit van mensen. Vandaar dat we deze techniek graag wilden toetsen in een van onze gebouwen en een pilot case hebben uitgerold. De keuze viel uiteindelijk op het Nieuw Amsterdam Gebouw. We zijn heel blij dat 4Some, als technisch beheerder van o.a. de klimaatinstallaties in dit gebouw, deze case heeft gefaciliteerd en haar medewerking heeft verleend.’

De keuze voor het Nieuw Amsterdam Gebouw

Jo: ‘Samen met CBRE hebben we bewust voor het Nieuw Amsterdam Gebouw gekozen omdat het gebouw dicht in de buurt staat van een knooppunt van snelwegen, het centraal station en een drukke event locatie (Bijlmer Arena). De samenstelling van de lucht leent zich hierdoor goed voor het testen van onze luchtbehandelingstechnologie.’

‘Met deze pilot wilden we laten zien dat je met TakeAir kunt zorgen voor een natuurlijker en schoner binnenklimaat dan de ‘klassieke’ manier van luchtbehandeling. In veel kantooromgevingen wordt de buitenlucht dusdanig streng gefilterd dat ook veel goede deeltjes vernietigd worden. Hierdoor
ontstaat als het ware een onnatuurlijk klimaat en dat is weer gunstig voor de virussen en schimmels die al in de ruimte huizen waardoor mensen ziek kunnen worden. Onze technologie filtert niet alleen, maar voegt ook natuurlijke micro-organismen (probiomen) toe aan de gefilterde lucht waarmee je die goede deeltjes als het ware weer terugbrengt en de lucht weer meer in balans brengt.’

De pilot

TakeAir R&D Manager Sylwia Jezierska: ‘we hebben in deze pilot gewerkt met een test locatie (blok G) en 2 referentielocaties (blok F en I). De testlocatie heeft geprofiteerd van onze speciale technologie. Bij de andere twee blokken hebben we niets veranderd aan de installatie.’

‘Voor de testlocatie hebben we als eerste onze speciale ‘Flow Gate’ geïnstalleerd; een tussenstuk met blades dat wordt geplaatst in het pulsiekanaal na de luchtbehandelingsunit. Hiermee optimaliseren we de recirculatie van de lucht door deze te versnellen en om te buigen. Door het citroenzuur op de blades worden o.a. virusdeeltjes gevangen en uitgeschakeld. Je kunt dit vergelijken met een filter, alleen is onze Flow Gate recyclebaar en bespaart deze energie door het vleugeleffect. Je hebt nu een gefilterde lucht met een zeer lage biomassa die vervolgens in de zogenaamde BioRemediation module wordt verrijkt met een automatisch ingestelde mix van natuurlijke micro-organismen. Deze lucht wordt vervolgens de ruimte ingeblazen. De kwaliteit van de lucht is real time inzichtelijk via sensors en een digitaal dashboard. Zo kan er eenvoudig bijgestuurd worden.’

‘Met TakeAir simuleren we als het ware een gunstige boslucht. Hierdoor krijgen potentiële ziekteverwekkers zoals schimmels (die vaak in gebouwen aanwezig zijn) minder kans zich verder te ontwikkelen en verspreiden. Daarnaast is bekend dat een meer gevarieerd en stabiel ‘indoor
microbiome’ gunstiger is voor ons immuunsysteem.’

Bemoedigende resultaten

De pilot heeft uitgewezen dat het inderdaad mogelijk is om een natuurlijker binnenklimaat te realiseren met de technologie van TakeAir en dat de concentratie van deze zogenaamde probiomen gecontroleerd kan worden. Het positieve effect van de probiomen is al zichtbaar 10 dagen na
activatie van het systeem. Bemoedigende resultaten dus!

De rol van 4Some technisch beheer

Jo: ‘We zijn natuurlijk ontzettend blij dat 4Some bereid is geweest ons te ondersteunen in deze pilot. Zowel technisch adviseur Ivo Fledderus als objecttechnicus Theo Bakker stonden positief en nieuwsgierig tegenover deze ontwikkeling en hebben alle medewerking verleend.’

Sylwia: ‘Theo heeft er persoonlijk voor gezorgd dat onze technologie op de gewenste manier is toegepast. Hij heeft ons ondersteund bij de installatie, het doormeten van de luchtkwaliteit en hij heeft er natuurlijk voor gezorgd dat onze referentie blokken op een normale wijze hebben
doorgedraaid. Hierdoor kunnen we terugkijken op een succesvolle pilot.’

Theo: ‘Als klimaattechnicus ben ik altijd nieuwsgierig naar innovaties en in dit geval hadden we als 4Some de mogelijkheid om bij deze pilot op de eerste rang te zitten. Voor de kennismaking met TakeAir had ik nog nooit van luchtbehandeling met micro-organismen gehoord, maar daar is
inmiddels wel verandering in gekomen. Om samen de vertaling van data naar gebouw gebonden parameters (RV, Co2, temperatuur, luchtwisselingen) te maken, vond ik vooral erg leuk om te doen. Het vergt ‘out of the box’ denken. En dat is natuurlijk hoe innovatie vaak begint.’

4some-2023-theo-sylwia-1.jpg

Theo Bakker 4Some en Sylwia Jezierska TakeAir

De toekomst van luchtbehandeling

Duurzame lucht, daar gaat het dus om. Ja het is waar, bevolking wonend in bosrijke omgevingen, zonder industrie en andere onnatuurlijke micro-organismen heeft een langere levensverwachting, betere gezondheid en een betere ‘state of mind’ als bevolking in vervuilende stedelijke omgevingen. Schieten we door met de conventionele manier van luchtfiltering waarbij ook de ‘goede’ organismen weg gefilterd worden? TakeAir heeft een goed verhaal; er is een hoop data voorhanden. Al met al dus een interessant en leerzaam project. Als 4Some zijn we blij dat we hebben mogen bijdragen aan misschien wel dé nieuwe manier van luchtbehandeling.

Behoefte aan ontzorging van
uw technische installaties?

Neem contact met ons op